Về chúng tôi

Omega là một trang mạng và một sàn mới cho phép mua các loại tiền ảo. Trang mạng và sàn giao dịch này do Công ty Nautilius Investment, đăng ký năm 2014 tại Rak al-Khaimah thuộc Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất hợp tác với các nhà đầu tư và quản lý Thụy Sỹ có nhiều năm kinh nghiệm làm lãi trong ngành Ngân hàng và thị trường tài chính, những người say mê với nền tài chính hiện đại kể cả thị trường tiền ảo, điều hành.

Trang mạng Omega news là một trung tâm cho các thông tin thú vị và quan trọng nhất không chỉ về lĩnh vực tiền ảo mà cả về kinh tế, luật pháp và sức khỏe theo nghĩa rộng. Sàn giao dịch Omega cho phép mua các sản phẩm duy nhất dựa trên các tiền ảo và cho bạn các món lời đáng kể về tài chính:

  1. Các Bitbond
  2. Các hợp đồng mỏ

Nhờ sàn Omega bạn cũng có thể tham gia vào chương trình liên kết và thu lãi thông qua những người nhận lệnh của bạn.

© 2018 Omega Group